Gezondheidsonderzoek

Zowel in het voorjaar als in het najaar moeten de meeste paarden omschakelen naar een ander bewegings- en voedselpatroon. In het najaar loopt de weideperiode ten einde en komen de paarden voor het grootste deel van de dag op stal te staan, in het voorjaar gebeurd het omgekeerde.
Deze omschakelingen vragen om een groot aanpassingsvermogen van uw paard.

Een paard dat niet geheel fit is kan door deze veranderingen in de problemen komen met als gevolg; slechte wisseling van de vacht, verminderd presteren, vermageren, gevoeliger voor infecties of koliek. Om te voorkomen dat uw paard hiermee te maken krijgt is het raadzaam om uw paard minimaal één keer per jaar aan een gezondheidscontrole te onderwerpen.

De gezondheidscontrole bestaat uit de volgende onderdelen:

- Onderzoek hart en longen
- Gebitscontrole
- Mestonderzoek
- Bloedonderzoek
- Aangepast advies

Met bovenstaande onderzoeken krijgt u een compleet beeld omtrent de gezondheid van uw paard. Bij afwijkingen wordt in overleg met de eigenaar een behandelplan opgesteld, verder krijgt u uitgebreide informatie op het gebied van voeding, huisvesting en verzorging.