Gewrichtsaandoeningen

Kraakbeen

Een gewricht is de verbinding tussen twee of meer bij elkaar horende botten. De uiteinden hiervan zijn met kraakbeen bekleed. De botten worden bij elkaar gehouden door het gewrichtskapsel. Het kraakbeen is veerkrachtig en zorgt voor een mooi glad oppervlak van de botuiteinden en bescherming van het onderliggende bot. Door het gladde oppervlak kunnen de botten ten op zichte van elkaar gemakkelijk bewegen. Doordat het kraakbeen een veerkrachtige, sponsachtige structuur heeft zorgt het voor het opvangen van schokken. De binnenkant van het gewrichtskapsel is bekleed met een vlies, het synoviaal membraan. Hier wordt de synoviale vloeistof aangemaakt. De synoviale vloeistof voedt het kraakbeen.

Osteochondrose

Osteochondrose is een groeistoornis, een locale verstoring in de rijping en verbening van het kraakbeen. Dit zorgt voor verzwakking en scheuren. Indien de verstoring ernstig genoeg is ontstaan losse stukjes kraakbeen, al dan niet verbeend, los in het gewricht. Deze stukjes kraakbeen worden ‘chips’ genoemd. Men spreekt dan van osteochondrose dissecans (OCD). OC(D) is op een rontgenfoto zichtbaar.

OC komt veel voor bij sportpaarden, de kans op ontwikkeling van OC is ten dele erfelijk bepaald. OC komt meer voor bij snelgroeiende paarden met een hoog lichaamsgewicht. Overtrainen op jonge leeftijd is ook een risicofactor. Het sprong- en kniegewricht zijn de meest aangedane plaatsen. OC leidt niet altijd tot kreupelheid.

Artrose

Artrose ontstaat wanneer het evenwicht tussen afbraak en opbouw van kraakbeen niet meer in balans is. Wanneer de belasting groter is dan de belastbaarheid wordt het evenwicht verstoord en neemt de kwaliteit van het kraakbeen af. Dit proces kan acuut op gang komen door een blessure. Bij artrose verandert de vorm van het kraakbeen en neemt de hoeveelheid kraakbeencellen af. Artrose is (meestal) goed zichtbaar op een rontgenfoto.

Hoefkatrolontsteking

Deze aandoening is multifactorieel; artrose van de hoef en ontsteking van de slijmbeurs en banden spelen een rol. Het ontstaan van de ontsteking is een gevolg van slijtage door ouderdom en zware belasting. Ook de erfelijke factor speelt een rol; smalle en steile hoeven zijn gepredisponeerd. Na rust is er vaak verbetering van de klachten. De problemen verergeren vaak in de loop van de tijd.

Spat

Spat is een aandoening van het spronggewricht waarbij de onderste geledingen van het spronggewricht ontstoken zijn. Spat is een artrotische aandoening. De ontsteking gaat vaak gepaard met botwoekeringen. Afhankelijk van de ernst van het probleem loopt het paard licht stijf tot kreupel. Na verloop van tijd, als het hele gewricht is volgewoekerd kan het paard weer verbeteren. De mate van botwoekering kan vastgesteld worden op een rontgenfoto van het spronggewricht.