Het kreupelheidsonderzoek

Een kreupelheidsonderzoek bestaat uit een reeks van onderzoeken met als doel uit te zoeken waar de oorzaak van de pijn en daarmee de kreupelheid gelokaliseerd is.

Het onderzoek begint altijd met een uitgebreide vragenlijst (anamnese). Op deze manier probeert de dierenarts uit te zoeken waar het paard kreupel is en hoelang de klachten al bestaan. Of deze elke keer aan hetzelfde been kreupel is of dat het misschien wel verandert van het ene naar het andere been. Ook is het van belang te weten of het paard misschien al door een andere dierenarts is behandeld.

Kreupelheid kan vele oorzaken hebben zoals overbelasting, spierpijn, peesbeschadigingen, slijtage in gewrichten enzovoorts. Vaak is de oorzaak een ongeval.

Indien de kreupelheid het toelaat zal het paard op de rechte lijn, op de harde en zachte volte in stap en in draf worden beoordeeld. Als duidelijk is aan welk been het paard kreupel loopt wordt het onderzoek vervolgd met de buigproeven. Buigproeven worden uitgevoerd om pijnlijkheden in gewrichten te lokaliseren. Hierbij worden gewrichten gebogen of overstrekt. Vaak wordt daarna met behulp van het van beneden naar boven plaatsen van verdovingen geprobeerd de kreupelheid te lokaliseren. Dit houdt in dat bij het kreupele been stap voor stap plaatselijk het pijngevoel wordt uitgeschakeld. Na het plaatsen van een verdoving in een bepaald gebied zal het paard opnieuw in beweging worden beoordeeld. Wanneer een kreupel paard na een verdoving niet meer kreupel loopt moet de pijn in het verdoofde gebied zitten.

Wanneer we weten in welk gebied de pijnlijke plek gelocaliseerd is, kunnen we deze specifieke plek verder onderzoeken, bv met behulp van rontgenfoto's. Via de volgende link kunt u een filmpje bekijken over het maken van digitale rontgenfoto's: http://www.tvl.nl/nl/vandaag/2010-01-11/paardenscan-groot-succes/

Na het uitvoerige onderzoek wordt met u doorgesproken welke bevindingen en behandelingsmogelijkheden er zijn.

Klik hiernaast op een van de onderwerpen voor meer info over de verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Paard kreupel? Bel voor een afspraak: 06 - 410 480 73