Het pasgeboren veulen

Ook vlak na de geboorte is het belangrijk merrie en veulen goed in de gaten te houden. Het nieuwe leven is pas veilig als merrie en veulen recht staan, de nageboorte is afgekomen en het veulen drinkt, plast en poept. 

Overdracht passieve immuniteit
Bij het paard is de bouw van de placenta zodanig dat tijdens de dracht vrijwel geen antistoffen van de merrie aan het veulen worden doorgegeven. Een pas geboren veulen heeft dus vrijwel geen antistoffen en is daardoor zeer kwetsbaar! Het veulen moet zijn antistoffen (IgG) via de biest (de eerste merriemelk) binnen krijgen. Alleen de eerste 24 uur is de darmwand van het veulen passabel voor deze antistoffen. Een gezond veulen probeert binnen 30 minuten na de geboorte te gaan staan en moet binnen 2 uur gedronken hebben.

Als u twijfelt of uw veulen wel voldoende biest heeft binnen gekregen is het verstandig om dit binnen de eerste 8 -12 levensuren van het veulen te laten testen. Er is een eenvoudige test beschikbaar waarbij gewoon in de stal wat bloed van het veulen wordt afgenomen, dit wordt getest op de hoeveelheid aanwezige antilichamen (IgG). Binnen 7 minuten is het resultaat bekend. Indien nodig kan er een behandeling met aanvullende biest worden gegeven. Als het veulen ouder is dan 24 uur zal een aanvullende behandeling bestaan uit het toedienen van plasma-infusen, dit is echter aanzienlijk kostbaarder.

Meconium
Binnen 24 tot 48 uur na de geboorte moet ook de meconium (eerste mest) er af zijn. Waarschuw bij de minste twijfel uw dierenarts, de gezondheidstoestand van een (pasgeboren) veulen kan zeer snel achteruit gaan! Wanneer de merrie goed gevaccineerd is (dwz een jaarlijkse influenza/tetanus vaccinatie), is het niet nodig het veulen een 'veulenspuit' te geven. Het veulen heeft zijn eerste vaccinatie pas nodig op een leeftijd van 5-6 maanden. Het is uiteraard wel belangrijk het pas geboren veulen door uw dierenarts te laten onderzoeken. De meeste problemen bij pasgeboren veulens ontstaan doordat het veulen zuurstoftekort heeft gehad tijdens de geboorte, door sepsis / bloedvergiftiging en/of doordat het veulen te vroeg is geboren. 

Ontwormen
Een gezond veulen hoeft pas de eerste keer te worden ontwormd op de leeftijd van 3-4 maanden.