EHBO

Cursus ziekten + EHBO bij het paard

Gedurende het winterseizoen 2008-2009 heeft er 3 keer een cursus 'Ziekten & EHBO bij het paard' plaats gevonden. De reacties van de deelnemers waren uitsluitend positief!

Iedereen die zijn kennis over paarden wil vergroten kan meedoen. Bijvoorbeeld als u sinds kort een eigen paard/pony heeft, of als uw kinderen zijn begonnen met paardrijden. Maar ook wanneer u al jarenlang een eigen paard heeft zult u ongetwijfeld nog nieuwe inzichten te horen krijgen.

Januari 2011 nieuwe cursus
Op donderdag 13 januari zal opnieuw de cursus 'Ziekten & EHBO bij het paard' worden gegeven. De cursus bestaat uit 5 lessen, welke steeds op donderdagavond worden gegeven, van 19.00u tot ongeveer 22.00u. De cursus wordt gegeven in de vergaderzaal van cafe 't Voske, Grote straat 8 in Berg en Terblijt. De kosten voor de cursus zijn E 147,50.

Wilt u inschrijven voor deze cursus stuur dan even een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

1. Alg. paardenkennis; gedrag, verzorging & voeding

Wist u dat:
- Het paard op de nagel van zijn middelvinger loopt..?
- Het paard een kuddedier is...?
- Luchtzuigen een stalondeugd is...?
- Het achterhaald is om een paard klakkeloos elke 6 weken te ontwormen...?
- Taxus zeer giftig is voor paarden...?

Inhoud
We beginnen bij het begin; de evolutie van het paard. Daarna wordt de dagelijkse verzorging besproken. Tevens komen de vaccinaties en het ontwormmanagement aan bod. Als afsluiting zullen een aantal (zeer) giftige planten de revue passeren.

2. Been- en hoefgebreken

Wist u dat:
- Een piephak een zacht beengebrek is...?
- De revalidatie van een peesblessure wel een jaar in beslag kan nemen...?
- Hoefbevangenheid niet door een teveel aan eiwit wordt veroorzaakt...?
- Sommige botbreuken wel degelijk kunnen genezen...?

Inhoud
We beginnen met het skelet van het paard, vervolgens gaan we dieper in op een groot aantal been- en hoefgebreken. Het uitvoeren van een kreupelheidsonderzoek wordt besproken, incl. videobeelden.

3. Ziekten van het paard (deel 1)

Wist u dat:
- Zomereczeem goed te behandelen is...?
- Een paard nooit mag hoesten...?
- Droes een zeer besmettelijke ziekte is...?
- Ook mensen 'ringworm' kunnen krijgen...?

Inhoud
We bespreken de meest voorkomende aandoeningen van de huid, de luchtwegen, het hart & de bloedvaten en van de nieren.

4. Ziekten van het paard (deel 2)

Wist u dat:
- Een paard zogenaamde druivenpitjes in zijn oog heeft...?
- Koliek een andere naam voor buikpijn is...?
- Maagzweren een steeds vaker voorkomend probleem zijn bij paarden...?

Inhoud
De belangrijkste aandoeningen aan het oog, de lever en het zenuwstelsel worden besproken. Tevens wordt koliek van kop tot staat uitgelegd.

5. EHBO paard

Inhoud
We bespreken een aantal 'crisissituaties', zoals een paard in de sloot, een paard dat vast hangt in de omheining etc. Tijdens het tweede deel van de les krijgt u de kans alle opgedane kennis in de praktijk te brengen. U leert zelf hoe u naar het hart van uw paard kunt luisteren, de temperatuur kunt opnemen en hoe u zelf een verband kunt aanleggen.